วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

FIGHT AGAINST COVID-19

สโมสรโรตารีบางเขนร่วมใจต้านโควิด-19
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 สโมสรโรตารีบางเขน ร่วมกับวัดไตรรัตนาราม  ตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ตามพระดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช  ณ โรงทาน เราไม่ทิ้งกัน  วัดไตรรัตนาราม  ในการนี้  สโมสรโรตารีบางเขน  ร่วมมอบหน้ากากผ้า  และเจลแอลกอฮอล์   ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ภาค 3350 โรตารีสากล  จำนวน  300  ชุด   และได้รับการสนับสนุนข้าวอบกรอบออร์แกนิค ตราโกหนุ่ม จาก อน.ณรงค์ศักดิ์   โดยมี นางเพียงใจ  ผ่อนผัน ประธานองค์กรชุมชนเขตบางเขน และกุล่มผู้นำชุมชน มาแจกสิ่งของร่วมกัน
FIGHT AGAINST COVID-19  Rotary club of Bangkhen in cooperation with Wat Tri Rattanaram Temple organise a program to strengthen community members to be ready to protect themselves against Coronavirus.  The program had been supported by Rotary International District 3350 in providing 300 sets of protective masks and hand-wash alcohol for further hand-over to members of the community who led by Khun Piangchai Phonphun.  วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

COVID 19 PANDAMIC AND ROTARY

MESSAGE FROM RI PRESIDENT
ON COVID 19

Rotary.orgRotary.org
สารจากประธานโรตารีสากล
อันเนื่องด้วยการแพร่ระบาด COVID 19
เรียน  มวลมิตรโรแทเรียน
สุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่านคือลำดับความสำคัญสูงสุด  โรตารีสากลได้เฝ้าติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (โรคจากโคโรน่าไวรัส)  และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้กับกิจกรรม การฝึกอบรม การประชุมและปฏิบัติการต่างๆ ของสโมสรโรตารี
สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโรคนี้ ผมใคร่ขอให้ท่านได้ใช้วิจารณญานตามความเหมาะสมในการจัดการประชุมหรือทำกิจกรรมอื่นใดของสโมสรและของภาค  การยกเลิกหรือขอปรับเลื่อนการประชุมหรือปฏิบัติการต่างๆ ในโรตารีสามารถทำได้ตามความเหมาะสม  และหากกิจกรรมที่ต้องจัดขึ้นตามกำหนดเวลาที่วางไว้ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมก็สามารถพิจารณาไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้  ยิ่งไปกว่านั้นหากองค์การอนามัยโลก หรือหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นมีประกาศห้ามการชุมนุมหรือเดินทาง เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจติดเชื้อโรคได้ ขอให้ท่านปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ขอให้ท่านได้โปรดติดตามข่าวสารของโรตารีที่เกี่ยวกับเนื่องกับ COVID-19  ได้จากลิงค์ที่จัดไว้นี้ 
ผมขอให้ท่าน ในฐานะที่เป็นผู้นำในวิชาชีพและชุมชนของท่าน ได้บำเพ็ญตนเพื่อเป็นประโยชน์ตามความเหมาะสมแก่ชุมชนของเท่าน  หรืออาจติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องที่ของท่านเพื่อสอบถามถึงความช่วยเหลือที่สโมสรโรตารีที่ท่านสังกัดอาจจัดหาให้ได้เพื่อลดและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดจากโรคระบาด COVID-19 

โปรดรับความปรารถนาดีจากผมและหวังว่าสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยจงเป็นของท่านและครอบครัว และสมาชิกในองค์กรโรตารีทั้งหลายที่อยู่ใกล้เคียงท่าน

ขอแสดงความนับถือ
มาร์ค มาโลนีย์
ประธานโรตารีสากล

------------------


Mark Daniel Maloney
President, 2019-2020
T +1.847.866.3025
F +1.847.866.3390
mark.maloney@rotary.org
Dear fellow Rotarians,  

The health and safety of our members are our top priorities. We are closely monitoring the outbreak of COVID-19 (coronavirus disease) and continuously assessing its potential impact on our operations, meetings, trainings, and other events. 

Due to the rapidly changing nature of this situation, I encourage you to use your discretion when it comes to club and district meetings and events, and Rotary programs and activities. Canceling or postponing meetings or Rotary-related travel might be appropriate. Even if events are held as scheduled, some people may choose not to take part. And, of course, if the World Health Organization and your national, regional, or local health authorities discourage or prohibit gathering or traveling because of the risk of spreading COVID-19, follow their recommendations.

Check My Rotary for our latest information on COVID-19 and any updates to our travel guidance.

I encourage you, as leaders in your community, to provide whatever assistance your community needs at this time. Contact your local health authorities to learn what your Rotary club can do to help prepare for and respond to the COVID-19 outbreak.

Please accept my best wishes for the health and safety of your family and of all the members of the Rotary family in your area.  

Kindest regards, 

Mark Daniel Maloney
2019-2020 President, Rotary International
ONE ROTARY CENTER
1560 SHERMAN AVENUE
EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 USA
ROTARY.ORG

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

ROTARY OPENS OPPORTUNITIES

โรตารีให้โอกาส


ณ การประชุมอบรมผู้ว่าการภาครับเลือก ประจำปี ๒๕๖๓ ประธานโรตารีสากลรับเลือกโฮลเกอร์ คาแน็ค ได้ประกาศคำขวัญประจำปีโรตารี ๒๕๖๓-๖๔ ว่า "ROTARY OPENS OPPORTUNITIES" ท่ามกลางผู้ว่าการภาครับเลือกกว่า ๕๐๐ คน
โฮล
Read more :https://www.rotary.org/en/holger-knaack-sees-opportunities-rotary-change-thrive

Holger Knaack

President 2020-21

Rotary Club of Herzogtum Lauenburg-Mölln

Germany
Knaack is the CEO of Knaack KG, a real estate company. He was previously a partner and general manager of Knaack Enterprises, a 125-year-old family business.
He is a founding member of the Civic Foundation of the City of Ratzeburg and served as president of the Golf-Club Gut Grambek. Knaack is also the founder and chair of the Karl Adam Foundation.
A Rotary member since 1992, Knaack has served Rotary as treasurer, director, moderator, member and chair of several committees, representative for the Council on Legislation, zone coordinator, training leader, and district governor.
He is an endowment/major gifts adviser and was co-chair of the Host Organization Committee for the 2019 Rotary International Convention in Hamburg.
Knaack and his wife, Susanne, are Major Donors to The Rotary Foundation and members of the Bequest Society.

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

DHARMA WAY OF DOING BUSINESS

Rotarians and Guests are welcome to our club meeting on Tuesday 14 January 2020 and listen to speech delivered by Khun Pichet Tonitiwong on "Dharma Way of Community Enterprise.
ขอเชิญเพื่อนโรแทเรียนและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อชุมชน" โดยคุณพิเชษฐ์ โตนิติวงศ์  ในวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐​- ๒๐.๓๐ น. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว


วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Traffic Talk With Ekkarak

เรื่องที่ท่านอาจไม่รู้ หรือรู้ผิดๆ เกี่ยวกับการจราจร
  • ใบขับขี่ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน DLT QR Lincence
  • การชำระภาษีประจำปีกับผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับจราจร
  • ใบสั่งรูปแบบใหม่ ชำระผ่าน ATM เป็นอย่างไร
  • มาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ คืออะไร
และอีกมากมาย
หาคำตอบได้ที่ การประชุมสโมสรโรตารีบางเขน วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:00 น. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าววันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Governor's Official Visit

District Governor's Official Visit To Rotary Club of Bang Khen

Rotary Club of Bang Khen had the privilege of welcoming District Governor Thanongsak Pongsri in making his official visit to encourage members of the club to do more in Connecting To The World in their good doing.  Dr. Apinya Luernshavee, Assistant Governor assisted President Sukanya and all club members in preparation for the visit which took place on October 8, 2019

Upon having given his speech, DG Thanongsak received Certificate of Appreciation from President Sukanya.
Youth Exchange Students hosted by RC Bang Khen took picture with the Governor

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

ENABLE THE DISABLE

สร้างโอกาส ให้คนไม่สะดวก

ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนและแขกผู้มีเกียรติร่วมประชุมปกติสโมสรโรตารีบางเขนและรับฟังบรรยายพิเศษในวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐​- ๒๐.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

COMBATING CLIMATE CHANGE

รักษ์โลก ปลูกโมก

ด้วยตระหนักถึงภัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สโมสรโรตารีบางเขนมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียว และความร่มเย็นให้กับชุมชนบางเขนและโลกของเรา โดยการจัดหาและส่งมอบต้นโมกจำนวน 100 ต้น แก่สำนักงานเขตบางเขน เพื่อนำไปปลูกต่อบริเวณสนามกีฬาประจำเขต อันเป็นหนึ่งในโครงการบำเพ็ญประโยชน์และร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ ๓๕ ปี ของสโมสรฯ

FIGHTING AGAINST CLIMATE CHANGE

15 August 2019

In cooperation with Bang Khen District Office, Rotary club of Bang Khen celebrates it's 35th anniversary by procuring 100 'Water jasmine' plants to be further planted around the district sport stadium. Growing plants is part of the club's service project to combat climate change.
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

SHEKHAR NOMINATED PRESIDENT 2021-22

Congratulations to all Rotarians and especially those from Bengal West - India on the nomination of 2021-22 RI President (provided there is no challenge in October) Shekhar Mehta of Rotary club of Calcutta-Mahanagar.

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

STRONG TEETH STRONG HEALTH

Rotary Club of Bang Khen is pleased to welcome
Rotarians and Friends to our regular club meeting
and presentation of speech delivered by Dr. Cat Kanokwan Urthamapimuk
on "Strong Teeth Strong Health"
on August 13, 2019 at The Centara Grand Central Plaza Ladpraow Bangkok
19:00 - 20:30 Hrsวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

INSTALLATION FOR INTERACT CLUB OFFICERS

INSTALLATION CEREMONY FOR 2019-20 OFFICERS OF INTERACT CLUB OF DEBSIRINROMKLAO SCHOOL
President Sukanya presided over Club Officers Installation for Interact Club of Debsirinromklao School on July 27, 2019.  The club will be led by incoming President Wanchai Si-On who succeeded the capacity from Immediate Past President Preyathorn Boonsriprasert.

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
นายกสุกัญญา สรวมประคำ ได้เป็นประธานในพิธีสถานปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และได้ให้โอวาทแก่อินเตอร์แรคเตอร์ และให้กำลังใจแก่นายกใหม่ นายวันชัย สีอ่อน ตลอดจนแสดงความยินดีแก่นายกผ่านพ้น นส.ปรียาธร บุญศรีประเสริฐ กับผลงานตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา


Incoming President Wanchai shakes hand with Immediate Past President Preyathorn
Rotary club of Bang Khen's President Sukanya is giving an address to members of Interact Club of Debsirinromklao School

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

LAST BUT NOT LEAST

MEMBERS VISIT SISTER-CLUB IN TAIWAN
Led by President Preda Saranchol, 14 members and family members of Rotary Club of Bang Khen paid friendship visit to Rotary Club of New Hualien during June 28 - July 1, 2019 and attend 24th Anniversary and Club Officers Installation of their Taiwan Sister-Club, making it the last activity before end of the Rotary year 2018-19 under the leadership of President Preda.  The three leaders, President Preda / President-elect Sukanya and President Nominee Somnuk represented the club to sign a 3-year sister-club agreement with RC New Hualien.  Rotary Club of New Hualien had appointed Past President Jack to lead 16-20 members to attend RC Bang Khen's 35 anniversary celebration and Installation on the 9th of July 2019.
Sister-club Signing : (from left: PN Neo, PE Kelly, P.Inn and P. Preda, PE Sukanya, and PN Somnuk

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Vision for the Future

Eyeglasses Donation for Students in Bang Khen
With Baht 30,000 (about $950) contributed by PRAND PRIX Publisher, Rotary Club of Bang Khen created a service project on improving students' vision for 153 students in 5 schools in the territory of Bang Khen District by tailor made eyeglasses each has market cost of more than Baht1500.  The handover ceremony of eyeglasses took place on June 17, 2019 where Rotary Club of Osaka - Naniwa of Japan joined in the event.

สโมสรโรตารีบางเขน ร่วมกับสโมสรโรตารีโอซาก้า นานิหวะจากประเทศญี่ปุ่น และ นิตยสารกรังปรีซ์จัดโครงการ "ปรับคุณภาพการมองเห็น" แก่นักเรียนจำนวน ๑๕๓ คนใน ๕ โรงเรียนในเขตบางเขน ด้วยเงินบริจาคของนิตยสารกรังปรีซ์จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางสโมสรฯ ได้จัดหาผู้ประกอบแว่นตาที่ยินดีร่วมในโครงการ ทำการวัดสายตาและตัดแว่นให้แก่นักเรียนดังกล่าว

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Voices in Your Stomach Only Doctor Can Hear

สโมสรโรตารีบางเขนขอเรียนเชิญ
มวลมิตรโรแทเรียนและแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมประชุมสโมสรประจำวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
และร่วมฟังการบรรยายพิเศษจาก
ผู้ว่าการภาค (๒๕๖๔-๖๕) นายแพทย์วิรุณ บุญนุช
(ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช)
ในหัวข้อเรื่อง "ปวดท้อง ร้องหาหมอ"
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพ
เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

Rotary Club of Bang Khen is pleased to welcome
Rotarians and Guests to our club meeting
and listen to speech delivered by
District Governor Nominee Designated Dr. Wiroon Boonnuch
(Surgery Doctor Specialised in Alimentary Canal, Siriraj Hospital)
on "Voices in Your Stomach Only Doctor Can Hear"

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

Chairperson of The Royal Privy Council Passed away

ขอไว้อาลัยและรำลึกถึงการอสัญกรรมของอดีตนายกรัฐมนตรี พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมตรีและรัฐบุรุษ ความดี คุณปการ และคำสอนของท่านจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตลอดไป

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

TRANSITION INTO SUSTAINABLE ENERGY

Rotary Club of Bang Khen is pleased to welcome Rotarians and Fellow Community Members
to attend Regular Club Meeting and listen to speech delivered by
Koradit Paksotanont on "THE TRANSITION INTO SUSTAINABLE ENERGY"
on Tuesday 14 May 2019, 19:30 - 21:00 hrs
at The CENTARA GRAND Central Plaza Ladpraow Bangkok


สโมสรโรตารีบางเขนขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนและแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมประชุมสโมสรและฟังการบรรยายพิเศษจาก
คุณกรดิษฎ์ ภักโซตานนท์
เรื่อง "การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานที่ยั่งยืน"
ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๖๕๒ เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพ

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

THE SIAMESE FIGHTING FISH

ROTARY CLUB OF BANG KHEN
is pleased to welcome Rotarians and friends to 
Regular Meeting on
Tuesday 9th April 2019 at 
The Centara Grand at Central Plaza Ladpraow Bangkok Hotel
from 19.00 onwards
and listen speech given by 
Assoc. Prof. Dr. Bhinyo Panijpan, 
the founder and former director of the Institute of Innovative Learning
on "THE SIAMESE FIGHTING FISH RESEARCH"

ปลากัดไทยนับว่าเป็นพันธ์ปลาที่มีความงดงามมากที่สุดในโลกสายพันธ์หนึ่ง ดังนั้นการเลี้ยงปลากัดในเชิงธุรกิจจึงเน้นที่ความงามวิจิตรตระการตา โดยธรรมชาติแล้วปลากัดเป็นสัตว์น้ำที่มีความก้าวร้าว และอาจเลี้ยงให้มีความก้าวร้าวรุนแรงขนาดที่เมื่อนำปลากัดตัวผู้สองตัวมาไว้ด้วยกันจะกัดกันจนตาย แต่หากเลี้ยงเพื่อความสวยงามแล้วก็จะสามารถสร้างสรรค์พันธ์ที่มีความงามที่เกินจินตนาการ และไม่มีพันธ์ปลาใดจะเทียบได้ทั้งสีสรรและรูปร่าง ด้วยเหตุนี้ปลากัดที่มีความงามระดับโลกจึงมีค่าตัวซื้อขายกันเป็นหลักล้านบาท
Dr. Bhinyo Panijpan, a biophysicist working in Mahidol University recently received a prestigious Asian award in chemistry. A graduate of the University of Queensland (BSc. Hons) and University of London King’s College (PhD) he has dedicated himself to scientific and science education research, publishing about 130 papers in peer-reviewed international journals. His current interest is in the fighting fish of the Genus Betta which includes the Siamese fighting fish.วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

The Challenge of Thai Economyสโมสรโรตารีบางเขน
เรียนเชิญโรแทเรียนและแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมประชุมสโมสรในวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
และร่วมฟังปาฐกถาจากนักเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ
ดร. พิสิทธ์ พัวพันธ์
เรื่อง "ความท้าทายเศรษฐกิจไทย"
------------------
ROTARY CLUB OF BANG KHEN

Is pleased to welcome Rotarains
and invited guests to our
Regular Club Meeting

on Tuesday 12 March 2019
19:00 hrs onwards at The Centara Grand at Central Plaza Ladpraow Hotel
Where we are proud to present speech delivered by

Dr. Pisit Puapan
Director of Macroeconomic Analysis Division at Ministry of Finance
on "The Challenge of Thai Economy" 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

BOOKS DONATION

โครงการรักการอ่าน

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สโมสรโรตารีบางเขนจัดโครงการ “รักการอ่าน” มอบหนังสือให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ระดับประถมและมัธยมต้นในเขตบางเขน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านบัวมล
2. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
3. โรงเรียนบ้านคลองบัว
4. โรงเรียนประชาภิบาล